Representant

Gerd Eva Volden

Gerd Eva Volden, er 63 år. Født, oppvokst og bor fortsatt, på Klokkarstua. Gift med Bjørn (siden 1973). To barn, Elin og Nina. Tre barnebarn, Leah, Julian og Emma.
Er nå pensjonist. Tidligere jobbet på Skattekontoret i Hurum Kommune og Sosialkontoret. Deretter tillitsvalgtarbeid og lederjobber i Kommuneforbundet og Fagforbundet. Både på fylkesplan og nasjonalt nivå. Har vært politisk aktiv hele sitt voksne liv. Tidligere vært flere perioder både i kommunestyret i Hurum og i Buskerud fylkesting.
Fritidsinteresser. Glad i sport. Turer i skog og mark. Familien og barnebarna.
Generelt opptatt av det meste innen politikk. Utvikle Hurum Kommune til fortsatt å være en god kommune å leve og bo i. Spesielle områder er ansattes arbeidsforhold, samferdsel og helse, det er nok det som engasjerer mest. Stiller nå som varaordførerkandidat for Hurum Ap.