Politikken

original_1478644532_7944725

Hurum Ap - Program

Vår visjon - Framtidas lokalsamfunn

Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte, hvis vi stiller opp for hverandre.

Kommunens innbyggere skal føle tilhørighet til lokalsamfunnet og nærhet til beslutningstakerne i kommunen.

Hurum er en flott kommune som vi er stolte av, og er en god kommune å bo i. Men mye kan bli bedre og utfordringene er mange. Vi ser for oss at Hurum kommune forblir en selvstendig kommune.

Hurum Arbeiderparti vil gjøre noe med utfordringene. Vi vil tiltrekke oss flere innbyggere ved å gjøre

kommunen attraktiv, legge til rette for nye arbeids- plasser og sikre et godt bomiljø. Godt barnehage-og skoletilbud er viktig for unge familier, og vi må kunne tilby et mangfoldig kulturtilbud.

Vi må bidra til gode og forutsigbare vilkår for industri, næringsliv og arbeidsplasser som er i kommunen. Samtidig må vi arbeide for at nye arbeidsplasser etableres.

Økt fokus på skolene i Hurum er nødvendig. Vi vil arbeide for bedre struktur, bedre lokaler og tilby kompetanseutvikling til lærere. Et økende antall eldre krever også en styrkning av helse og omsorgstilbudet i Hurum.

Vi vil ha en kommune hvor alle er med. Hvor de som trenger hjelp får det. Hvor vi løser de viktigste oppgavene sammen.

Vi kan love at Hurum Arbeiderparti skal jobbe hardt hver eneste dag for å styrke fellesskapet og gjøre kommunen bedre.

Ivar Granum

Ordførerkandidat

Vedlegg 1