Uenighet om familie-gjenforening

Ap mener antallet for bosetting av flyktninger i Hurum ikke skulle inkludere familiegjenforente. Andreas Brosø (Ap) fremmet alternativt forslag til vedtak ved behandlingen av Anmodning om bosetting av flyktninger, i kommunestyret i november, men Ap kom i mindretall

original_1478639309_1164796

Se vedtaket i sin helhet her

Nedenfor gjengis artikkelen i RHA 12.11.15 vedr saken

Uenige om familie-gjenforening

Opposisjonen i Hurum vil ha familiegjenforening bakt inn i antallet asylmottakere de skal ta imot fram til 2019. Dette får flere til å reagere.

Henning A. Jønholdt, henning.jonholdt@rha.no, 452 76 655

IMDI har bedt kommunene om å gjøre et såkalt rammevedtak for perioden 2017 til 2019, på hvor mange flyktninger de kan ta imot. I Hurum ble det enighet i tirsdagens Kommunestyre om å ta imot dette antall flyktninger: 32 i 2017, 30 i 2018 og 30 flyktninger i 2019. Men H, Frp, KrF og Sp ønsker ikke at familiegjenforening kommer i tillegg til vedtaksplassene.

– Rådmannens anbefaling om å ikke inkludere familiegjenforening, er basert på en faglig vurdering. Den er også innenfor det mulighetsrommet kommunen har, sier Eva Høili (H).

Reagerer

Hun mener det er for enkelt å kaste seg på det hun kaller en emosjonell bølge, ved å ta imot flere flyktninger.

– En verdig flyktningpolitikk krever tøffe prioriteringer, mener Høili.

Dette får blant annet Martin Berthelsen (SV) til å reagere.

– Det raser en storm i Midtøsten, og i Syria er millioner på flukt. Da blir det for meg litt for spesielt at vi diskutere om vi skal inkludere familiegjenforening eller ei, sier Berthelsen.

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mener det er behov for å bosette 18 000 flyktninger neste år.

Ekstraordinært

I løpet av november vil IMDI derfor gå ut med en tilleggsanmodning til kommunene, og i Hurum ønsker Ap å være i forkant.

– Det er en ekstraordinær situasjon nå, og som må møtes med ekstraordinære midler. Vi har en plikt til å hjelpe dem til å stå på egne bein, sier Andreas Brosø (Ap).

Han og partiet fremmet forslag om å ta la familiegjenforening komme i tillegg. I tillegg ønsker Ap å be Husbanken om tilskudd for bygging av utleieboliger til flyktninger. Men forslaget falt med 15 mot 14 stemmer.

Invitasjon

Mer lydhøre er posisjonen overfor forslaget til Venstres Christian Dyresen. I et omforent forslag går Kommunestyret inn for å be administrasjonen jobbe videre med å bedre integreringen av flyktningene i Hurum. Det skal også sendes invitasjon til et bredt utvalg av representanter innenfor frivillighet, kulturlivet, idrettsforeningene og andre, for å få til en bred dugnad.