Pr. i dag er det ingenting som tilsier at Hurum Ap skal endre sitt syn i kommunereformsaken

_ Pr. i dag er det ingenting som tilsier at Hurum Ap skal endre sitt syn i kommunereformsaken, sa Roger Olsen, leder i Hurum Ap, i sin velkomsttale på dagens 1. mai arrangementet på Tofte

original

Hurum Aps kommuneprogram for 2015-2019 sier at: Vi ser for oss at Hurum kommune forblir en selvstendig kommune i fremtiden og at «Hurum skal være en selvstendig kommune». Hurum arbeiderparti har gått inn for at vi i Hurum avholder Rådgivende folkeavstemming den 9. mai 2016, og vi har i forarbeidet frem mot avstemmingen bidratt aktivt i arbeidet med å få frem ulike alternativer innbyggerne skal få stemme over.

Imidlertid mener Hurum arbeiderparti at ”Hurum alene” er underkommunisert i prosessen og alternativet er dårlig beskrevet i kommunens dokumenter i saken. Slik det fremkommer pr i dag vektlegges regionoppgaver, og regionreformen kommer i etterkant av kommunereformen.

Vårt syn er at pr. i dag er det ingenting som tilsier at Hurum Ap skal endre sitt syn i kommunereformsaken

Men, vi ønsker å ta innbyggernes valg i folkeavstemningen på alvor. Så vi håper på stor deltagelse i folkeavstemmingen og vi har invitert til medlemsmøte på Privaten Cafe i Holmsbu torsdag 12. mai kl 19.00 med tema: Etter folkeavstemming - hva nå? Hvilke råd gir vi våre folkevalgte i Hurum nå etter at resultatet av folkeavstemmingen er kjent?


Med vennlig hilsen

HAP-Styret

v/Leder Roger Olsen

Kontakt leder Roger Olsen - Tlf: 95752365 eller epost: [email protected]  

Se invitasjon medlemsmøte - her:

http://hurum.arbeiderparti.no/arrangementer/23246277/HAP-medlemsm%C3%B8te---Etter-folkeavstemming---hva-n%C3%A5%3F

Se Kommuneprogram 2015-2019 - her:

http://apps.o5.no.s3.amazonaws.com/dna/org/level1_1/level2_1_6/level3_1_6_628/main_site/20150825184549-jg5r/hurumprogram-2015-2019-til-trykking.pdf