Lise Bergum 1959 - 2017

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Lise Bergum hadde gått bort. Våre tanker går til Lises nærmeste, sønnen Elling og samboer Nils Petter og øvrige familie.

Lise Bergum - fra valgkampen 2011

Lise ble født 27.februar i 1959 og vokste opp ved Mjøsas bredder, nærmere bestemt på Stokkroa ved Rendalen i et typisk arbeiderklassehjem. Båndene til Mjøstraktene og familien var sterke og 1.mai ble i alle år feiret på Gjøvik. Det var stor politisk interesse i hjemmet, og Lise hadde mange historier å fortelle om lange og gode samtaler.

Etter hvert flyttet Lise til Sætre og hun meldte seg inn i Hurum Arbeiderparti. Vi fikk tidlig inntrykk av hennes store engasjement, særlig for de aller svakeste i samfunnet. Som ansatt i Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen ved sosial- og kvalifiseringsseksjonen, fikk hun være tett på sakene som omhandlet de svakeste.

Lise var blid og romslig, det var alltid plass til latter når det var møter. Hun kjørte ofte rett fra jobb i Oslo og rett i møter på Hurum uten en stopp hjemme.

Lise sa sjelden nei til å sitte i utvalg og komiteer, men var følte seg mest vel når hun ikke stod aller fremst. Hun hadde svært mange verv for Hurum Arbeiderparti og for det politiske livet i kommunen gjennom styreverv og utvalg.

Hun sto på lista for HAP første gang ved kommunevalget i 2011 og ble i den første perioden valgt inn som vara til kommunestyret. I tillegg var hun også fast medlem i Klagenemnda, vara til Tjenesteutvalget, vara til Planutvalget, medlem i Natur og landbruksnemnd, vara til stiftelsen for økt velvære for eldre, vara til stiftelse for ungdom og voksne.

I inneværende periode ble hun igjen valgt inn vara til kommunestyret og var i tillegg fast medlem av Klagenemnda, vara til Planutvalget, Oppvekstutvalget, Natur og Landbruksnemnda og vara til styret i Hurum Frivillighetssentral.

Hun har sittet som styremedlem i Hurum Havner og satt nå som styremedlem i Hurum Eiendomsselskap KF, et arbeide hun så frem til å kunne bidra til med sin brede kunnskap.

I HAP har hun hatt vervet som kvinnekontakt (2013-2015) og styremedlem (2015-2017)

Med sitt store engasjement for politikk og mennesker har Hurum Arbeiderparti mistet en sterk personlighet og et medlem som har betydd mye for partiet i mange år. Vi tar minnene med oss i det videre arbeidet som stod Lises hjerte nært.

Vi lyser fred over Lise Bergums minne.

Hurum Arbeiderparti v/Ivar Granum, gruppeleder