La oss få tunnelløp nr 2 nå!

Vegvesenet har nå lagt frem sin innstilling om ny tverrforbindelse over Oslofjorden og de prioriterer broløsning over Hallangspollen og Håøya. Hurum AP anser ikke at traseen nå er til fordel for næringslivet eller folket på Hurum.

Hurum Arbeiderparti - nyheten ble opprinnelig publisert 29. november 2016 som notat på Facebooksiden til Hurum Arbeiderparti.

Hurum Ap har i flere år vært bekymret for sikkerheten i Oslofjordtunellen. Vi var derfor positive i 2011-12 til at det ble gjort tiltak for å sikre Oslofjordforbindelsen, og til at Statens vegvesen startet planarbeidet for at bygging av tunnelløp 2. Bygging av dette var den gang planlagt at kunne skje alt i 2015-2019.Planleggingen av tunnelløp 2 har blitt gjennomført, men seinere år har det vært alternative ønsker og utredninger vedrørende broalternativer. I stedet for utvidelse og sikring av Oslofjordtunellen har trafikken gjennom tunellen økt og økt. Trafikkmengden er nå dobbelt så stor, som skulle tilsi utvidelse til 2 tunnelløp iflg. Vedtaket i Stortinget på 90-tallet.

Vegvesenet har nå lagt frem sin innstilling om ny tverrforbindelse over Oslofjorden og de prioriterer broløsning over Hallangspollen og Håøya. Hurum AP anser ikke at traseen nå er til fordel for næringslivet eller folket på Hurum. Ny broløsning vil også ta mange år å få på plass. Hurum Ap er også enige med Oslofjorden friluftsråd (OF) i at viktige friluftsområder og unik natur i indre Oslofjord ikke bør ofres. OF mener at et nytt tunnelløp nr 2 løser utfordringer mht trafikkflyt og sikkerhet. OF er motstander av Vegvesenets anbefaling om firefelts bro og kryssing tvers over Håøya.Les mer om fjordkryssingen på OFs sider her http://www.oslofjorden.org/portal/p...

For deg som ikke kjenner naturområdene i indre Oslofjord, anbefales disse 9 min fra Håøya..... Her kan vi vel ikke legge bru over/plassere et brubein…..

https://tv.nrk.no/se…/glimt-av-norge/DVFO50001416/13-10-2016

https://www.nrk.no/ostlandssendinge...

La oss få tunnelløp 2 nå!!!

Ny bro over Håøya og Oslofjorden?