Kommunereformen - hovedsak på Hurum Aps årsmøte 8.feb.16

Kommunereformen og eventuell kommunesammenslåing er og blir den største saken i Hurum på mange år. Skal Hurum fortsatt bestå som selvstendig kommune eller blir vi slått sammen med andre kommuner i en storkommune? Dette blir hovedsak på årsmøtet i HAP 8.2.16 kl 19.00 på Røde Kors huset i Sætre

original_1478639001_6084871

Det er invitert til Årsmøte i Hurum Ap den 8. februar 2016 kl 19.00 på Røde Kors huset på Sætre (http://hurum.arbeiderparti.no/arrangementer/18701010/HAP-%C3%85rsm%C3%B8te-2016 )

Program:

Velkommen v/ nestleder Gerd Eva Volden

KOMMUNEREFORMEN - Informasjon og debatt

Årsmøtetale/innledning: Stein Erik Lauvås (Ap) er stortingsrepresentant fra Østfold/medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Informasjon: Gruppeleder Ivar Granum, leder HAPs arbeid i kommunen og informerer om prosessen i Hurum kommune.

Debatt om hva dette innebærer og prosessen i Hurum fram mot folkeavstemmingen 9. mai 2016 og kommunestyret i juni 2016. (Jfr. info på Hurum kommunes hjemmesider og formannskapets behandling av sakene 03.02.16:

http://www.hurum.kommune.no/aktuelt/hurum-kommune-og-kommunereformen/

http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/11920/Protokoll

http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/11928/Protokoll

SAKLISTE iht HAPs vedtekter
  1. Konstituering
  2. Årsberetning 2015
  3. Regnskap 2015
  4. Innkomne forslag
  5. Budsjett 2016
  6. Valg - v/valgkomiteen (styre, revisor, valgkomite)
  7. Valg - v/styret (BAP representantskap, BAP Årsmøte)

Enkel servering - Vel møtt!!

Om årsmøtegjest/innleder: Stein Erik Lauvås (født 3. mai 1965) er stortingsrepresentant for Ap fra Østfold. Han er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Han var ordfører i Marker kommune fra 2003 til 2013. Se mere: https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=SEL