Ivar og de unge er klare for årsmøte i Buskerud Ap

Når Buskerud Arbeiderparti samles til årsmøte på Kongsberg i helgen 12.-13. mars 2016, er Eline Bakke, Andreas Brosø, Frida Vesseltun og Ivar Granum utsendingene fra Hurum Ap

original_1478638706_0444832

_ Spent og gleder meg - er uttalelsene fra de 3 yngste kommunestyrerepresentantene til Ap under 30 år, som representerer Hurum Ap sammen med den erfarne gruppelederen Ivar Granum på årsmøte i Buskerud Ap i 2016. Se mer om representantene på:

http://hurum.arbeiderparti.no/kontakt

De fire skal jobbe for de tre uttalelsene til årsmøtet fra Hurum Ap, og alle de andre sakene som skal behandles disse 2 dagene. Og kjenner vi dem rett, blir det mange diskusjoner om kommunereformen.... Se om årsmøtet på  http://buskerud.arbeiderparti.no/ .

Hurum Aps forslag til Årsmøte i Buskerud Ap er:

1. Universell utforming busser

Alle busser i Hurum og Buskerud må være i samsvar med universell utforming. Dette ble også tatt opp av AP i tilknytning til utforming av anbudskrav for Brakar.

Det må dessuten henges opp tydelig informasjon til publikum i alle busser om at reisende med gåstol, rullestol og barnevogn har rett til å rekvirere drosje på Brakas regning, dersom bussen har trappetrinn.

Styret tiltrer forslaget og det oversendes Buskerud arbeiderpartis årsmøte

Vedtak: enstemmig vedtatt

2. Etablering av et fylkessenter for varsling

Nylig er det avdekket grov korrupsjon i Drammen kommune, kunne dette vært unngått?

Det bør etableres et fylkessenter for varsling, med lokale avdelinger. Noe liknende har eksistert i Oslo siden 2007.

Et senter for varslere vil kunne bety beskyttelse og anonymitet for potensielle varslere. Og et slik senter vil kunne føre til tidlig varsling av mulige lovbrudd, som korrupsjon, tjenesteforsømmelser etc. Nederland og Storbritannia har hatt en ordning med senter for varsling i flere år.

Styret tiltrer forslaget og det oversendes Buskerud arbeiderpartis årsmøte

Vedtak: enstemmig vedtatt

3. Kryssing av/under Oslofjorden, nytt tunnelløp. Valg av konsept for kryssing av Oslofjorden.

Hurum Arbeiderparti vil igjen understreke vårt standpunkt for nytt tunnelløp under Oslofjorden.

Årsmøtene i 2015 fra Arbeiderpartiene i Røyken, Lier, Drammen og Hurum gav sin tilslutning til Buskerud Fylkeskommune om å prioritere et nytt tunnelløp, for nødvendig opprustning av Oslofjordforbindelsen.

Et alternativ for kryssing lengre sør med tilhørende jernbane er planer som på det nåværende tidspunkt ikke løser de dagsaktuelle problemene som næringslivet i regionen trenger.

Hurum Arbeiderparti vil derfor igjen understreke tidligere vedtak og anbefaling for et nytt tunnelløp under Oslofjorden.

Vedtak: årsmøte tiltrer forslaget og det oversendes Buskerud arbeiderpartis årsmøte