Hyggelig og inspirerende HAP samling

Hyggelig og inspirerende med Torgeir Michaelsen som innleder på styre-gruppesamling... og velkomment kom også Roger Ryberg innom

original_1478639285_0874379

Kommunestyregruppa og styret var 22.1 - 23.1.16 samlet til opplæring, teambuilding og inspirasjon på Quality hotell på Kongsberg.

Fredag var det "Inspirasjon og skolering om Aps organisering og politikk" v/Buskeruds stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Torgeir Michaelsen. Flott innledning og det ble bl.a. en veldig engasjert gruppe som diskuterte og gav Torgeir mange innspill til flyktningesaken!

Og veldig velkomment kom også fylkesordfører Roger Ryberg innom med nytt fra Bfk. Han fikk gode tilbakemeldinger for den raske beslutningen fylkespolitikerne våre har fått til vedr mer busstilbud på Hurum allerede fra 3.4.16 (nærmere konkret info kommer) og hvordan arbeidet går vedr el-ferge prosjektet i Oslofjorden.

En inspirerende ettermiddag ble fulgt av veldig hyggelig kveld med sosialt samvær, også med mange Ap-ungdommer for Buskerud Ap var også der med en stor gruppe "Ung i Ap".

Lørdag var opplegget at "Vi bruker vi oss selv som inspiratorer og konstruktive innspill til hvordan skal vi best mulig satse fremover med saker, opplæring, pressedekning etc ", prosess ledet av styrets kvinnepolitiske kontakt Anne-Hilde Rese

En rekke saker/teamaer ble prioritert, og "listen" bearbeides videre til en Handlingsplan, som oversendes styre til videre

Kommunereformen/kommunesammenslåing og HAPs arbeid videre med den ble gjennomgått av gruppeleder Ivar Granum. Denne saken ble diskutert særskilt i samlingen.  Dette er og blir den største saken i Hurum. Ivar Granum leder an HAPs arbeidet i kommunen. Dette blir hovedsak på årsmøtet  i HAP 8.2.16