Hurum Ap meget godt fornøyd med at Hurum Energi og Hurum Kraft forblir i Hurum

For Hurum Ap har det alltid vært viktig at Hurum Energi og Hurum Kraft er offentlig eid og er viktige bedrifter i Hurum. Vi mener at dette er viktig for å beholde arbeidsplasser og for å ha lokal kompetanse i vårt lokalområde. Det er også viktig fordi Hurum kommune med sitt eierskap av selskapet Hurum Energi, har mulighet til at overskudd kan gis tilbake til lokalmiljøet og kommunens virksomhet

original_1478640415_1708574

Endret lovverk krever nå at nettvirksomhet skilles fra kraftsalg virksomhet. Som ledd i dette vedtok derfor generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS). Det nye selskapet skilles altså ut, men eies fortsatt 100 prosent av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017

Videre vedtok flertallet i generalforsamlingen at Hurum Nett AS og Hurum Kraft AS skal være 100 % eide datterselskaper av Hurum Energiverk AS.

Alternativet kunne ha vært at selskapene ble solgt ut til andre energi-/kraftselskaper. Venstres og Høyres medlemmer i generalforsamlingen stemte mot at selskapet skal bli 100% i kommunalt eid, og ønsket forhandlinger om et eventuelt salg.

Men flertallets vedtak betyr altså at dette forblir offentlig eide selskaper i Hurum. Hurum Energi og datterselskapene forblir lokalt eid. Til glede for ansatte og innbyggerne i Hurum!!!

Styret i Hurum Ap

Kontakter:

Leder Roger Olsen – mobil: 957 52 365

Gruppeleder Ivar Granum – mobil: 992 17 901


Se også sak i rha:

http://www.rha.no/nyheter/politikk/hurum/kunne-fort-havnet-pa-utenlandske-hender/s/5-70-42343 

http://www.rha.no/nyheter/hurum-energiverk-as/hurum/na-har-eierne-vedtatt-a-dele-opp-selskapet/s/5-70-42073?access=granted