Hurum Ap kjemper for flere demensplasser

Hurum mangler 15 demensplasser og Hurum Ap kjemper denne høsten for at kommunen skal få et tilstrekkelig antall plasser _ En uholdbar situasjon for de demente, pårørende og ansatte. Hurum Ap mener strakstiltak må etableres. Hva skjer med Hurum Aps forslag i Kommunestyrets budsjettmøte 13.12.?

Hurum Ap mener at underetasjen på Filtvet helsetun kan tas i bruk som strakstiltak, mens vi venter på nytt omsorgssenter som tidligst er på plass i løpet av 2018

Se også RHA: http://www.rha.no/…/…/hurum/ma-ha-demensplasser/s/5-70-43069   Publisert 30. oktober ·

_Hurum AP og Ivar Granum kjemper videre for demensplasser i Hurum.I kommunestyret 8/11-16 fikk Ivar Granum gjennomslag for å bevilge inntil kr 300 000,- for å kunne utrede demensplasser i underetasjen på Filtvet Helsetun, meldte APs Jostein Sjaavaag med stor glede fra kommunestyret den uken Jf. Publisert 9. november_

Flere plasser til demente er Hurum Aps hovedsak å få på plass i årets budsjettbehandling i Hurum kommune, når gruppeleder Ivar Granum la frem Aps budsjettforslag i formannskapet.

Hurum Ap fremmet følgende tilleggsforslag:

Filtvet Helsetun, underetasje på Filtvet Helsetun oppgraderes midlertidig for å bidra til minimum 5 plasser for demente. Kostnader er pr.dd ikke avklart, men tiltaket er av presserende art og må gjennomføres da Bråset ikke kan ta inn flere pasienter. Oppgraderingen finansieres av disposisjonsfond som investering. Denne oppgraderingen skulle vært gjennomført i 2010 samtidig med etablering av brannsikringsanlegg(vanntåke) og må anses som ikke gjennomført tiltak av Byggherre Hurum Kommune. Driftskostnader legges til området som får mandat til gjennomføring. Publisert 3. desember

Tirsdagens kommunestyremøte den 13.12. vil vise om Hurum Ap får tilstrekkelig gehør for å prioritere flere plasser for demente enn de 5 vi fra neste høst kan få leiet ved Bråset

Filtvet helsetun