Hurum Ap inviterer til åpent møte om kommune- og regionreformen torsdag 28.4.16 kl 19.00 - 21.00 i Sætre

Hurum arbeiderparti ønsker mer informasjon før vi i Hurum har folkeavstemming om kommunereformen den 9.5.16, og vi har bedt fylkesordfører Roger Ryberg kommer for å fortelle hva Buskerud fylkeskommune gjør i regionreformarbeidet

original_1478640406_5305834

Hurum arbeiderparti ønsker mer informasjon før vi i Hurum har folkeavstemming om kommunereformen den 9.5.16, og blant annet om hvordan det regionnivået vil bli i fremtiden.

I dag har fylkeskommunene ansvar innen samferdsel, kollektivtrafikk og videregående utdanning. Gir regionreformen konsekvenser for vårt kommunereformvalg i Hurum?

_ Vi har derfor invitert Fylkesordfører Roger Ryberg til å informere oss om hva Buskerud fylkeskommune gjør og prioriterer i regionreformarbeidet, sier Hurum Aps leder Roger Olsen.

Vi inviterer derfor alle til åpent møte om kommune- og regionreformen torsdag 28.4.16 kl 19.00 - 21.00 på rådhuset i Sætre.

I møtet vil det også bli gitt informasjon om reformene v/rådmannen i Hurum.

Alle velkomne!!!


Med vennlig hilsen styret i Hurum Ap

v/leder Roger Olsen

Kontakttlf.: 957 52 365, epost:

post@privatencafe.no