Hurum alene - et realistisk alternativ

I en pressemelding sier partiene: Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, MDG, KRF og SV i Hurum, mener alle at alternativet Hurum alene, er blitt underkommunisert som et likeverdig alternativ i den pågående debatt om kommunesammenslåing.

original_1478641511_9116356

Hurum alene - et realistisk alternativ

Partiene: Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, MDG, KRF og SV i Hurum, mener alle at alternativet Hurum alene, er blitt underkommunisert som et likeverdig alternativ i den pågående debatt om kommunesammenslåing.

Derfor ønsker vi å presisere for Hurums befolkning at Hurum som selvstendig kommune, kan gå fremtiden lyst i møte også om det er dette flertallet i folkeavstemningen ønsker.

Alternativet å si nei til sammenslåing er fortsatt et realistisk utfall. Det vil ikke ruinere kommunen, det vil ikke stanse en positiv utvikling på halvøya vår, og vårt tjenestenivå vil fortsatt holde høy kvalitet.

Vi har ingen konkrete og faktabaserte holdepunkter for at Hurum ikke skal kunne stå støtt på egne bein også i fremtiden.

Vi håper så mange som mulig benytter denne muligheten til å være med å bestemme over vår felles fremtid.

Godt valg!

Gruppelederene i AP, V, SP, MDG, KRF og SV

For Hurum Ap - kontakt gruppeleder Ivar Granum, epost: ivgranu@online.no Mob: 99217901

Se også omtale i RHA 3. mai