Heder for 70 år medlemsskap til Tormod Andersen

Det er en stor ære for Hurum Arbeiderparti at vi i år kan gratulere og hedre tidligere ordfører Tormod Andersen med 70 års medlemsskap i Arbeiderpartiet

Tormod Andersen passerte 70 års medlemsskap i Ap i år

Tormod ble født på Tofte i januar 1937 og vokste opp der. Det var også der han startet i Ungdomsorganisasjonen Viljen i 1947. I ungdommen ble han også kjent med Reiulf Steen, som var født samme år og som startet i AUF på Sætre omtrent samtidig.

Tormod flyttet seinere til Klokkarstua og han jobbet på Hurum Ligningskontor i "alle" år.

Tormod Andersen gikk inn som Ordfører i Hurum etter Paul Evensen da han døde i 1978, og Tormod trakk seg som ordfører i 1985 med bakgrunn i striden mellom Tofte og Sætre og iderettshaller og økonomi spesielt.

Tormod er æresmedlem i Arbeiderpartiet, og det er en spesiell ære at vi i dag på Arbeiderpartiets 130 års dag markerer dette. Du ønsket at det skulle markeres stille og rolig, men glade er vi for at vi får dele bilde av deg med diplomet og omtale gratulasjonen.

Gratulerer Tormod - vi er stolt av deg og ditt trofaste lange medlemsskap!!! :-)