HAP medlemsmøte - åpent

Skal Hurum forbli en selvstendig kommune, eller skal Hurum slå seg sammen med en eller flere andre kommuner? Det er tema når HAP har invitert til medlemsmøte mandag 4. april kl 19.00 på Privaten, Holmsbu

original_1478639307_3324492

Utredningene og forhandlingene med andre kommuner har pågått i lengre tid, og forventes ferdig i løpet av mars måned. I april foregår folkemøter og 9. mai er det rådgivende folkeavstemming (forhåndsstemming fra 25.4.).

Hurum Ap inviterer til medlemsmøte mandag 4. april på Privaten, Holmsbu. Gruppeleder Ivar Granum vil gi informasjon og innleder til debatt - hva mener du om hvordan Hurum Ap skal forholde seg i saken?

Møtet holdes også åpent for andre sympatisører/interesserte. Hvis behov for votering i saken, vil møtet lukkes for kun medlemmer.

Kontakt leder Roger Olsen - Tlf: 95752365 eller epost: post@privatencafe.no eller nestleder Gerd Eva Volden - Tlf: 97795223 eller epost: gevolden@frisurf.no eller E-post til Hurum Ap er: hurum@arbeiderparti.no

Vi ønsker alle vel møtt til møtet 4. april.

Mvh Styret