HAP Medlemsmøte mandag 13.11.17 kl 19.00

Styret i Hurum Ap ønsker alle medlemmer velkommen til Medlemsmøte mandag 13.11.17 kl 19.00 på Hurum ungdomsskole

Alle skal med - bilde av skolebarn

Sakliste er:

 1. Fellesnemda for Nye Asker -info/innledning v/Ivar Granum

 2. Budsjett for Hurum 2018 - info/innledning v/Ivar Granum

3. Nye Asker Ap - info/innledning v/Anne-Hilde Rese og Roger Olsen

 4. Evt

 Enkel bevertning - Vel møtt!!!