HAP Årsmøte 2017

Hurum arbeiderparti har innkalt til årsmøte mandag 20. februar 2017 kl 19:00 på Rådhuset, 3475 Sætre

Yngve Hågensen, tidl. LO Leder

Viser til informasjon sendt 9.1.17/lagt ut 14.1.17  med innkalling til årsmøte mandag 20. februar 2017 kl. 19:00 — 22:00, på Rådhuset, Sætre

Program:

Velkommen ved Leder Roger Olsen

Årsmøtegjest/hovedtaler er tidligere LO leder Yngve Hågensen

Etter innlegget debatt

Merkeutdeling

Enkel bevertning


Dagsorden årsmøte:

Sak 1 Konstituering; Godkjenning av innkalling, Valg av dirigent og Valg av sekretær

Sak 2 Årsberetning

Sak 3 Regnskap

Sak 4 Budsjett

Sak 5 Innkomne saker A: FELLES SAMARBEIDSUTVALG FOR NYE ASKER ARBEIDERPARTI

Sak 6 Valg

Sak 7 Valg til Buskerud Ap Representantskap

Sak 8 Valg til felles Samarbeidsutvalg for nye Asker arbeiderparti

Etter møtet: Orientering ved gruppeleder Ivar Granum om nye Asker kommune


Med vennlig hilsen

Styret i Hurum Arbeiderparti

Forslagsfrist var senest to uker før årsmøtet dvs. senest innen 6. februar på epost: til Hurum@arbeiderparti.no   eller til Leder Roger Olsen, Skoledalen 28, 3482 Tofte

Vedtekter-hurum-arbeiderparti-vedtatt-210213 og HAP årsmøteprotokoll 2016 følger vedlagt.

Valgkomite i Hurum Ap er: Leder Elin C Volden Drijfhout, Viljay Kumar Sangar og Ørnulf Jahren