Fellesnemda for Nye Asker kommune – Ivar Granum fra Hurum Ap er nestleder

_Hurum Ap kunne stolt gratulere og ønsket lykke til i viktig jobb for Hurum og fellesskapet, når vår Ivar Granum ble valgt til nestleder i Fellesnemda da konstitueringen skjedde i Hurum 30. september 2016. For øvrig er Ap godt representert i fellesnemda med Børre Pettersen (Ap Røyken) og Marianne Riis Rasmussen (Ap Asker). Ap har også vararepresentanter fra Røyken og Hurum med hhv May Sæther Løken (Ap Røyken) og Gerd Eva Volden (Ap Hurum)

original_1478639301_4239213

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016. Les den her.  

Fellesnemndas medlemmer og varamedlemmer er:

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer:

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)

Protokoll fra konstituerende møte blir godkjent på neste styremøte 28.10 og deretter blir alle saker for fellesnemda (PDF) fortløpende lagt ut på nettsiden til Nye Asker kommune. Sakspapirer for 30. september kl. 08.00–11.30 Hurum rådhus finner du her

Kommunestyrene i de 3 kommunene hadde Felles kommunestyreseminar 14. oktober kl. 08.50 – 12.00 på Holmen fjordhotell i Asker. Felles kommunestyreseminar program finner du her

Møteplan Fellesnemda 2016 er:

28. oktober kl. 08.00 - 10.00 Asker rådhus.  Møteinnkalling og sakspapirer (PDF) er her

25. november kl. 13.00-16.00 Asker rådhus

16. desember kl. 08.30 – 11.30 Hurum rådhus

Hurum Ap anbefaler alle å følge med på Nye Asker kommunes nettsider – her. (Du finner også lenken her på forsiden av Hurum kommunes nettsider)

Vi går spennende tider i møte. Ta kontakt med Aps representanter!! Vi ønsker dem alle lykke til med arbeidet for utvikling av en god kommune til fellesskapets beste :-)


Med hilsen

Styret i Hurum Ap