Etter folkeavstemmingen - Ja til kommunesammenslåing

_ Hurum arbeiderparti tar folkeavstemmingen på alvor - et solid flertall i medlemsmøtet har gått inn for at Hurum Arbeiderparti sier ja til kommunesammenslåing når saken behandles i kommunestyret, sier Ivar Granum, Aps gruppeleder

original_1478638711_1748343

Hurum arbeiderparti gikk til valg på at Hurum skulle forbli en selvstendig kommune, og vi anbefalte at innbyggerne skulle stemme nei til kommunesammenslåing før folkeavstemmingen.

Hurum arbeiderparti stemte for at det skulle ha en rådgivende folkeavstemming, og vi har sagt at vi skal ta folket på alvor og lytte til innbyggernes råd i denne.

Det var 2.788 som avga stemme ved avstemmingen, dvs 36,3 % av 7.563 stemmeberettigede. Det var 63,8 % av disse som stemte for kommunesammenslåing. Se vedlegg oversikt over resultatene i folkeavstemmingen.

Avgjørelser fattes i den enkelte kommunes kommunestyrer; 14.6. i Asker, 16.6. i Røyken og i Hurum 21.6., og forutsetter at alle 3 kommunene vedtar det samme. Se intensjonsavtale vedlagt

Flertallet i folkeavstemmingen ønsket at Hurum skal slå seg sammen med Asker og Røyken

_ Flertallet av de som avga stemme i valget – ga et klart flertall for at Hurum skal slå seg sammen og et klart flertall stemte for retningsvalget – Asker og Røyken, sa bl.a. leder Roger Olsen i innledningen til medlemsmøtet ikveld

Skal vi følge folkets råd? Skal vi ta hensyn til folkeavstemmingen? Skal vi stå på programmet? Og at det ved en kommunesammenslåing er det viktig at nærmiljø/lokaldemokrati ordninger blir gode, var temaene i diskusjonen i kveldens medlemsmøte.

Konklusjonen fra en god demokratisk prosess i Hurum arbeiderparti ble;

_Hurum Ap tar folkeavstemmingen på alvor- et solid flertall i medlemsmøtet har gått inn for at Hurum Ap sier ja til kommunesammenslåing, sier Ivar Granum, Aps gruppeleder.