En engasjerende, inspirerende og god tale av Yngve Hågensen

Yngve Hågensen, tidligere LO leder gjestet årsmøtet i Hurum arbeiderparti. _ Veldig engasjerende, inspirerende og kjempegod tale, sa Frida Vesseltun i en kommentar etter innledningen til debatten i årsmøtet i Hurum Arbeiderparti.

Frida Vesseltun

Stikkord fra Yngve Hågensen tale ført i pennen av Frida:

  • Stortingsvalget til høsten, 11. september.
  • Litt historie om arbeiderbevegelsen og om velferdssamfunnet Norge. Da LO ble stiftet i 1899 var Norge det nest fattigste landet i Europa. Fokuset da var arbeid, bolig og utdanning. Dette fokuset er veldig likt i dag. På denne tiden emigrerte mange nordmenn til Amerika, og ble tatt godt i mot selv om det var harde kår- Vi må være mer rause med de som kommer hit til Norge også. Vi i Arbeiderbevegelsen må tørre å snakke om innvandring og flyktninger i den offentlige debatten, og vi må behandle de som får komme hit som medborgere.
  • 1935 var startskuddet for velferdssamfunnet vi kjenner i dag. Siden denne tiden har mye skjedd, men arbeid, bolig og utdanning har vært i fokus for venstresiden.
  • Grunnlaget for velferdssamfunnet i dag kom lenge før oljepengene. Det var grunnet samarbeid og rettferdighet.
  • 1980-tallet var det tiåret mest gikk galt for velferdssamfunnet. Jappetiden, som første til arbeidsledighet, høye priser og høye renter. Trepartssamarbeidet ble satt i system.
  • I 2008 skjedde finanskrisen og hele verdensøkonomien blødde. Da var det Stoltenberg regjeringen som førte oss gjennom dette, slik at vi kom over kneika. Dette ble gjort basert på den norske modellen, og et godt eksempel på at samarbeid lønner seg.
  • Mange snakker om hvorfor vi ikke lenger har en fører en tydelig ideologi. Men vi driver en viktig skattepolitikk, dette er ideologi. Og Arbeiderpartiet har vært arkitekt og byggherre for skolesystemet i Norge. Denne skolepolitkken er også ideologi.
  • Problemer i tiden fremover, er den økende privatisering. Den nåværende regjeringen ønsker at helsetjenesten og kollektivtransport privatiseres. Dette må vi se til at ikke skjer. Bærebjelken for vårt velferdssamfunn er gode offentlige tjenester. 
  • Vi står foran et valg, nå gjelder det å utvikle skikkelige programmer. Vi må tørre å gjøre aktiv innsats for å stoppe den videre utviklingen av forskjellsnorge som har vært trenden de siste årene. Vi skal sloss, ta diskusjonene og være glad for vi er en del av en samlet bevegelse som tror på rettferdighet og velferdssamfunnet!