Blomst til Holmsbu Vel - Slik skal et godt lokaldemokrati fungere

- Hurum trenger ikke denne type investorer. Politikere som står opp mot en markedsøkonomi i fri utfoldelse er det som skal til. Og lokale innbyggere som står samlet for å utvikle tettstedene i takt med folkeviljen. - En blomst til Holmsbu Vel er absolutt på sin plass i dag, sier gruppeleder Ivar Granum i en kommentar i dag til oppslaget i RHA om Sint hytteeier selger hytta

Hurum Arbeiderparti - nyheten ble opprinnelig publisert 5. november 2016 som notat på Facebooksiden til Hurum Arbeiderparti.

Saken:

Hytteeieren søkte om å få bygge en vei ved å sprenge bort en 70 meter lang og fire-fem meter høy fjellside, ikke mindre enn 1200 kubikkmeter fjellmasser i Holmsbu sentrum (Storgt.41). Flertallet i Planutvalget i Hurum vedtok dette til tross for at alle faginstanser i kommunen og i fylket innstilte på at søknaden måtte avslås.

– Befolkningen i Holmsbu var overbevist om at et så ødeleggende tiltak ville få et klart nei i planutvalget, sa nestleder Aanestad i Holmsbu Vel. Velforeningen lurte på hva som hadde foregått da saken var til behandling i november 2015.

– Og dette skjer i et område hvor det er mange andre hytter som ikke har vei helt fram. Hvis dette vedtaket blir stående, hvor mange andre hytteeiere kan da kreve at de også kan få sprenge bort store fjellpartier for å få bilvei fram til hyttedørstokken? undret Holmsbu Vel.

De fryktet at de tre partiene (H, Frp og Krf) skulle sørge for at Holmsbus kulturlandskap blir ødelagt.

– Vi som bor i Holmsbu kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å stoppe en slik vandalisme, sa Aanestad på vegne av hele styret i Holmsbu Vel.

Ap, V og SV gikk hardt ut mot både vedtaket i 2015. De gikk også imot å gi dispensasjon ved behandlingen av dette i september 2016. Men da fikk Ap, V og SV støtte av Krf og 1 fra H, og det ble flertall for å avslå dispensasjonssøknaden.Det er godt å se at engasjement og protester i et lite lokalsamfunn har sin misjon.

- Protestene fra Holmsbu-samfunnet har vært tydelige og saklige. Frontfigurene har argumentert godt og til slutt har deres meninger og vurderinger nådd hjem hos mange – ikke minst hos flertallet i planutvalget, sa redaktøren i RHA i sin lederartikkel etter behandlingen av dispensasjonssaken. Og slik skal et godt lokaldemokrati fungere avsluttet han lederen.

Les om saken i RHA.no blant annet også:

http://www.rha.no/leder/debatt/kult...

http://www.rha.no/nyheter/politikk/...

Med bakgrunn i dagens rha.no og artikkelen «Sint hytteeier selger hytta», er Hurum Ap skikkelig provosert av hytteeierens holdning til Holmsbu Vels innsats i saken.

Med dette sender Hurum Ap en stor rosebukett som blomst til Holmsbu Vel - Slik skal et godt lokaldemokrati fungere :-) Takk for deres utrettelige, gode og saklige jobb i en viktig sak for Holmsbu og Hurumkysten

Rosebukett