Beste ønsker om en hyggelig nyttårshelg og et godt nytt år!

Året 2015 har snart passert og vi går for full fart inn i et nytt år. Det er på sin plass å takke alle for en stor innsats i kommunestyret, i utvalg, i gruppemøter og samlinger. _ Og nå kjører vi på i det nye året som kommer, vi skal markere vår politikk tydelig og klart i 2016, sier gruppeleder Ivar Granum i en hilsning til kommunestyregruppen. Med nyttårshilsningen følger her et knippe med RHA oppslag siste måned 2015.

original_1478639311_8133698

Hurum Arbeiderparti ønsker alle en hyggelig nyttårshelg og et godt nytt år!

Året 2015 har snart passert og vi går for full fart inn i et nytt år. Det er på sin plass å takke alle for en stor innsats i kommunestyret, i utvalg, i gruppemøter og samlinger. Året har slutten på en epoke og starten på en annen. Vi har fått inn mange nye og unge representanter, både i utvalg og kommunestyret. Noen har gått på en ny periode og noen erfarne har kommet tilbake. Samlet sett gir det Hurum Arbeiderparti gode rammebetingelser for å utvikle partiet mot nye oppgaver om fire år.

_ Og nå kjører vi på i det nye året som kommer, vi skal markere vår politikk tydelig og klart i 2016, sier gruppeleder Ivar Granum i en hilsning til kommunestyregruppen.

Med nyttårshilsningen følger her et knippe med RHA oppslag siste måned 2015.

Uenige om fengselsutredning i Hurum - link

SV og Ap vil vente med utredning om fengsel i Hurum til ordfører har hatt møte med KDI.

http://www.rha.no/nyheter/hurum/okonomi-og-naringsliv/uenige-om-fengselsutredning-i-hurum/s/5-70-24120

Bekymret for elevene

I Kommunestyret sist uke, ble saken tatt opp av flere politikere. Sterkest ut gikk Andreas Brosø. - Vi som eiere må ta grep, og om forholdene ved brakken stemmer, så er dette meget alvorlig. Jeg forventer at kommunen tar tak når elever blir syke av å være på skolen, sa Brosø som fremmet forslag om å bytte ut brakkene før skolestart neste høst.

http://www.rha.no/nyheter/skoler/hurum/bekymret-for-elevene/s/5-70-24165

Mer til helse og sosial

Hurum Ap og SV vil ha flere faste helse-arbeidere i 2016, og vil blant annet ta ut større utbytte fra Hurum Energiverk for å dekke utgiftene.

http://www.rha.no/nyheter/politikk/hurum/mer-til-helse-og-sosial/s/5-70-23754

– Det er rett og slett en krigserklæring

Ivar Granum (Ap) reagerer kraftig på at Planutvalget har uttalt seg positivt til bro.

http://www.rha.no/nyheter/politikk/samferdsel/det-er-rett-og-slett-en-krigserklaring/s/5-70-23286

Ampert om hundepark

Det blir to hundeparker i Hurum, men det var først etter at Ivar Granum (Ap) «glefset» til samarbeidspartiene

http://www.rha.no/nyheter/politikk/hurum/ampert-om-hundepark/s/5-70-23052