Aktuelt

Nyheter

 • Årsmøtet i Hurum Ap 29.01.18

  Hovedsaken i årets årsmøte, var at styret hadde invitert årsmøte til å vedta at Hurum Arbeiderparti slår seg sammen med Røyken Arbeiderparti og Asker Arbeiderparti med virkning fra 2018. Navnet blir Asker Arbeiderparti og dets nåværende organisasjonsnummer beholdes. Videre at Hurum Arbeiderlag opprettes med egne vedtekter og eget styre, og skal dekke nåværende Hurum kommune.

 • HAP Årsmøte 2018 og Stiftelsesmøte nye Asker Ap

  Innkalling til årsmøte i Hurum Arbeiderparti, samt stiftelsesmøte nye Asker Ap

 • Aps gruppeleders hovedinnlegg ifm budsjettbehandlingen i Hurum

 • HAP Medlemsmøte mandag 13.11.17 kl 19.00

  Styret i Hurum Ap ønsker alle medlemmer velkommen til Medlemsmøte mandag 13.11.17 kl 19.00 på Hurum ungdomsskole

 • Lise Bergum 1959 - 2017

  Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Lise Bergum hadde gått bort. Våre tanker går til Lises nærmeste, sønnen Elling og samboer Nils Petter og øvrige familie.

 • Heder for 70 år medlemsskap til Tormod Andersen

  Det er en stor ære for Hurum Arbeiderparti at vi i år kan gratulere og hedre tidligere ordfører Tormod Andersen med 70 års medlemsskap i Arbeiderpartiet

 • Emma Krane Mathisen holder appellen 1. mai

  Toftejenta Emma som er nestleder i Drammen AUF holder appellen på 1. mai 2017

 • Hans-Christian Gabrielsen kommer til Tofte 1. mai

  LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen er hovedtaler på årets tradisjonelle 1. mai arrangement på Tofte, Tofte samfunnshus. I år ønsker vi velkommen fra kl. 14:00-16.30.

 • Hurum Ap - på vei mot NYE ASKER ARBEIDERPARTI

  Årsmøtet i Hurum Ap 2017 vedtok enstemmig forslaget om FELLES SAMARBEIDSUTVALG FOR NYE ASKER ARBEIDERPARTI. _Likelydende avtaler behandles også i møter i Asker og Røyken Arbeiderpartier, sier en fornøyd leder Roger Olsen. _Vi er på vei mot å innrette lokalpartiet til Nye Asker kommune, sier han

 • Heder for langt medlemskap i Ap og Roger gjenvalgt som leder i Hurum Ap

  Etter en engasjerende god tale av tidligere LO leder Yngve Hågensen, hedret et godt besøkt årsmøte i Hurum arbeiderparti Håkon Roås for 60 års medlemskap i Det Norske Arbeiderparti! Og Roger Olsen ble gjenvalgt som leder.

 • En engasjerende, inspirerende og god tale av Yngve Hågensen

  Yngve Hågensen, tidligere LO leder gjestet årsmøtet i Hurum arbeiderparti. _ Veldig engasjerende, inspirerende og kjempegod tale, sa Frida Vesseltun i en kommentar etter innledningen til debatten i årsmøtet i Hurum Arbeiderparti.

 • HAP Årsmøte 2017

  Hurum arbeiderparti har innkalt til årsmøte mandag 20. februar 2017 kl 19:00 på Rådhuset, 3475 Sætre

 • RHA skuffer igjen - Aps innlegg ikke på trykk

  _ RHA skuffer igjen og jeg fikk ikke inn mitt innlegg til budsjettet. Veldig mange stopper meg på gata og lurer på hvorfor i alle dager underetasjen på Filtvet Helsetun ikke blir operativ. Men sånn er det å være i opposisjon, vi er avhengig av innbyggerne der ute som gjør opprør, sier gruppeleder Ivar Granum i en kommentar, da det viste seg at hans leserinnlegg etter budsjettbehandlingen i Hurum ikke kom på trykk i RHA.

 • Hurum budsjettet 2017 - gruppeleder Ivar Granums hovedinnlegg

  Samarbeidspartiene Ap og SV fremmet felles forslag til budsjettet - de støttet rådmannens forslag til budsjett for 2017 og Økonomi- og handlingsplan for 2017-2020, og de fremmet endrings- og tilleggsforslag. Her har du gruppeleder Ivar Granums hovedinnlegg og forslag i budsjettsaken:

 • La oss få tunnelløp nr 2 nå!

  Vegvesenet har nå lagt frem sin innstilling om ny tverrforbindelse over Oslofjorden og de prioriterer broløsning over Hallangspollen og Håøya. Hurum AP anser ikke at traseen nå er til fordel for næringslivet eller folket på Hurum.

 • Blomst til Holmsbu Vel - Slik skal et godt lokaldemokrati fungere

  - Hurum trenger ikke denne type investorer. Politikere som står opp mot en markedsøkonomi i fri utfoldelse er det som skal til. Og lokale innbyggere som står samlet for å utvikle tettstedene i takt med folkeviljen. - En blomst til Holmsbu Vel er absolutt på sin plass i dag, sier gruppeleder Ivar Granum i en kommentar i dag til oppslaget i RHA om Sint hytteeier selger hytta

 • Hurum Ap kjemper for flere demensplasser

  Hurum mangler 15 demensplasser og Hurum Ap kjemper denne høsten for at kommunen skal få et tilstrekkelig antall plasser _ En uholdbar situasjon for de demente, pårørende og ansatte. Hurum Ap mener strakstiltak må etableres. Hva skjer med Hurum Aps forslag i Kommunestyrets budsjettmøte 13.12.?

 • Fellesnemda for Nye Asker kommune – Ivar Granum fra Hurum Ap er nestleder

  _Hurum Ap kunne stolt gratulere og ønsket lykke til i viktig jobb for Hurum og fellesskapet, når vår Ivar Granum ble valgt til nestleder i Fellesnemda da konstitueringen skjedde i Hurum 30. september 2016. For øvrig er Ap godt representert i fellesnemda med Børre Pettersen (Ap Røyken) og Marianne Riis Rasmussen (Ap Asker). Ap har også vararepresentanter fra Røyken og Hurum med hhv May Sæther Løken (Ap Røyken) og Gerd Eva Volden (Ap Hurum)

 • Hurum Ap meget godt fornøyd med at Hurum Energi og Hurum Kraft forblir i Hurum

  For Hurum Ap har det alltid vært viktig at Hurum Energi og Hurum Kraft er offentlig eid og er viktige bedrifter i Hurum. Vi mener at dette er viktig for å beholde arbeidsplasser og for å ha lokal kompetanse i vårt lokalområde. Det er også viktig fordi Hurum kommune med sitt eierskap av selskapet Hurum Energi, har mulighet til at overskudd kan gis tilbake til lokalmiljøet og kommunens virksomhet

 • Godt fornøyd med seieren da veisaken i Holmsbu ble stoppet

  Både Ap, V og SV gikk hardt ut mot både tidligere vedtak, og at de heller ikke nå ville gå for å gi dispensasjon. – Jeg synes vi skal være såpass realistiske å si at dispensasjonssøknaden har kommet på bakgrunn av veisaken, sier Gerd Eva Volden (Ap) i en kommentar om saken i RHA etter planutvalgets møte i sept.16

 • Etter folkeavstemmingen - Ja til kommunesammenslåing

  _ Hurum arbeiderparti tar folkeavstemmingen på alvor - et solid flertall i medlemsmøtet har gått inn for at Hurum Arbeiderparti sier ja til kommunesammenslåing når saken behandles i kommunestyret, sier Ivar Granum, Aps gruppeleder

 • Bruk stemmeretten 9. mai

  Hurum Arbeiderparti gikk før helgen ut sammen med SV, SP, V og MDG med en felles anbefaling. Gi oss mer tid til å la Hurum blomstre. Stem NEI ved folkeavstemningen!

 • Hurum alene - et realistisk alternativ

  I en pressemelding sier partiene: Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, MDG, KRF og SV i Hurum, mener alle at alternativet Hurum alene, er blitt underkommunisert som et likeverdig alternativ i den pågående debatt om kommunesammenslåing.

 • Pr. i dag er det ingenting som tilsier at Hurum Ap skal endre sitt syn i kommunereformsaken

  _ Pr. i dag er det ingenting som tilsier at Hurum Ap skal endre sitt syn i kommunereformsaken, sa Roger Olsen, leder i Hurum Ap, i sin velkomsttale på dagens 1. mai arrangementet på Tofte

 • Hurum Ap inviterer til åpent møte om kommune- og regionreformen torsdag 28.4.16 kl 19.00 - 21.00 i Sætre

  Hurum arbeiderparti ønsker mer informasjon før vi i Hurum har folkeavstemming om kommunereformen den 9.5.16, og vi har bedt fylkesordfører Roger Ryberg kommer for å fortelle hva Buskerud fylkeskommune gjør i regionreformarbeidet

 • HAP medlemsmøte - åpent

  Skal Hurum forbli en selvstendig kommune, eller skal Hurum slå seg sammen med en eller flere andre kommuner? Det er tema når HAP har invitert til medlemsmøte mandag 4. april kl 19.00 på Privaten, Holmsbu

 • Ivar og de unge er klare for årsmøte i Buskerud Ap

  Når Buskerud Arbeiderparti samles til årsmøte på Kongsberg i helgen 12.-13. mars 2016, er Eline Bakke, Andreas Brosø, Frida Vesseltun og Ivar Granum utsendingene fra Hurum Ap

 • Kommunereformen - hovedsak på Hurum Aps årsmøte 8.feb.16

  Kommunereformen og eventuell kommunesammenslåing er og blir den største saken i Hurum på mange år. Skal Hurum fortsatt bestå som selvstendig kommune eller blir vi slått sammen med andre kommuner i en storkommune? Dette blir hovedsak på årsmøtet i HAP 8.2.16 kl 19.00 på Røde Kors huset i Sætre

 • Hyggelig og inspirerende HAP samling

  Hyggelig og inspirerende med Torgeir Michaelsen som innleder på styre-gruppesamling... og velkomment kom også Roger Ryberg innom

 • Beste ønsker om en hyggelig nyttårshelg og et godt nytt år!

  Året 2015 har snart passert og vi går for full fart inn i et nytt år. Det er på sin plass å takke alle for en stor innsats i kommunestyret, i utvalg, i gruppemøter og samlinger. _ Og nå kjører vi på i det nye året som kommer, vi skal markere vår politikk tydelig og klart i 2016, sier gruppeleder Ivar Granum i en hilsning til kommunestyregruppen. Med nyttårshilsningen følger her et knippe med RHA oppslag siste måned 2015.

 • Uenighet om familie-gjenforening

  Ap mener antallet for bosetting av flyktninger i Hurum ikke skulle inkludere familiegjenforente. Andreas Brosø (Ap) fremmet alternativt forslag til vedtak ved behandlingen av Anmodning om bosetting av flyktninger, i kommunestyret i november, men Ap kom i mindretall

 • Roger Ryberg tilbake som fylkesordfører i Buskerud

  Hurum arbeiderparti gratulerer Roger Ryberg som Fylkesordfører - enstemmig valgt av Fylkestinget idag, Godt for oss i Buskerud å ha deg tilbake i ledelsen av fylkeskommunen!!! _ Det er fantastisk å være tilbake, sier Roger i en kommentar på www.bfk.no

 • Flott gjennomført konstituerende kommunestyremøte av Aps nye kommunestyregruppe i dag

  Spente var de, men blide, engasjerte og meget godt forberedt var de også. _ All mulig grunn til at vi alle er stolte av ny-gruppa vår, sier kvinnepolitisk kontakt i Hurum Ap Anne-Hilde Rese

 • Dette er Hurum Aps kommunestyregruppe 2015-2019

  Ved kommunevalget 2015 fikk Hurum Arbeiderparti en oppslutning på 28,7 % som er en tilbakegang fra forrige kommunevalg med 1,4 % og et stemmeantall på 1253. Dette gir partiet 8 representanter i kommunestyret i perioden 2015-2019. Fremmøteprosenten for kommunevalget i Hurum var på 60,2%

 • Tilsvar om eiendomsskatt og strandsone

  Ordførerkandidat Ivar Granum gir her sitt tilsvar til Trond Røed og Merethe Haug i RHA tirsdag 8.september